ИБЦ ЗЛатибор

Иновациони бизнис центар Златибор у складу са својом пословном мисијом покреће програм Бизнис инкубатора. Намера и циљ овог пројекта у оквиру Иновационог бизнис центра Златибор је да својим полазницима омогући стицање неопходних знања и вештина у својој почетној, и уједно најкритичној фази пословног пројекта. Бизнис инкубација има круцијалну важност код предузетника-почетника јер они у тој фази се суочавају са изазовима попут недостатка почетног капитала, недовољног искуства у управљању предузећем и непознавање тржишта.

Добра идеја која се успешно реализује у адекватном пословном амбијенту са собом нужно носи и отварање нових радних места, а са тим и прилику да се ангажују и све већи потенцијали. Намера Бизнис инкубатора је да се што више креативних послоних идеја реализује, односно да се могући неуспех сведе на минимум. Статистике јасно показују да је неуспех знатно мањи код старт-ап предузећа која су у својој иницијалној фази имала подршку Бизнис инкубатора. Бизнис инкубатор омогућава поред уступања простора и неопходне опреме за обуку и административно-правно саветовање

Бизнис инкубатори су настали осамдесетих година у Британији и Немачкој, да би се деведесетих омасовили по целој Европској унији. У Србији постоји неколико центара који су покренули овакав облик подршке старт-ап предузећима. Поред већих градских средина попут Београда, Ниша и Суботице, Златибор је такође препознао модерне трендове и технолошке тенденције које неизбежно прате пословну климу данашњице. У условима новонастале епидемиолошке ситуације он лајн активности узимају примат у човековој пословној свакодневници.

Визија

Визија Иновационог бизнис центра Златибор је да динамично унапреди друштвено-економски развој општине Чајетина и да постане центар за развој иновативног и старт-ап предузетништва, развој образовања и људских ресурса, привлачење инвестиција и умрежавања субјеката у области туризма и другим привредним гранама. Иновациони центар би требало да постане референтни центар за развој туризма у западној Србији.

Мисија

Мисија Иновационог бизнисцентра Златибор је да на оригииналан и систематски начин ствара услове за иновациону делатност и предузетнишво, подстиче и јача иновациону инфраструктуру, нове производе и услуге ради културно-економског развоја заједнице.